Behandling

Individuel konsultation - 50 min. kr 1,100
Parterapi - 90 min. kr 1,500
Familiesamtaler - 90 min. kr 1,500
Grupper efter aftale
Konsultationer under sygesikringen Se link

 

Supervision

Individuel supervision - 60 min. kr 1,200
Gruppesupervison efter aftale

 

Børnesagkyndig rådgivning

Individuelt/par - 50 min. kr 1,100

 

Afbud

senest dagen før inden kl 16 kr 0
Ved senere afbud eller udeblivelser fuldt honorar

 

Konsultationer under sygesikringen

Følgende begivenheder berettiger til psykologhjælp med tilskud fra Sygesikringen efter henvisning fra egen læge:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre
- trafik- og ulykkesofre
- pårørende til alvorligt psykisk syge personer
- personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende ved dødsfald
- personer, der har forsøgt selvmord
- kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
- personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
- personer med en let til moderat depression fra 18 år
- personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD fra 18 år